Privacy policy

Privacy statement websites van TRIMM Multimedia B.V.

Versie: 1.1

Datum van vrijgave: 23-05-2018

Persoonsgegevens die wij verwerken

TRIMM verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonsgegevens en contactgegevens die je actief verstrekt door ons contactformulier of sollicitatieformulier in te vullen of door met ons te chatten.
 • Locatiegegevens afgeleid van het IPadres of andere locatie gebaseerde technologieën.
 • Informatie over uw apparaat zoals type internetbrowser en apparaat type.

Waarom we deze gegevens nodig hebben

TRIMM verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of je van dienst te kunnen zijn via onze chat.
 • In het geval van een sollicitatie om je sollicitatie te kunnen behandelen.
 • TRIMM analyseert jouw gedrag op onze website met als doel de site voor jou als gebruiker te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren

TRIMM zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden gebruikt. Onze bewaartermijnen zijn:

 • Nieuwsbrief: we bewaren de gegevens die je hebt achtergelaten om onze nieuwsbrief te ontvangen, zo lang als je ingeschreven staat. Nadat je je hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief, zullen we je gegevens direct definitief verwijderen uit ons mailbestand.
 • Contactformulier: we bewaren de gegevens die je hebt achtergelaten om contact met ons op te nemen voor tenminste zo lang als het contact duurt. Hierna zullen we je gegevens direct verwijderen.
 • Sollicitatieformulier: we bewaren de gegevens tijdens het sollicitatietraject. Je persoonlijke gegevens worden na voltooiing van je sollicitatietraject of uiterlijk vier weken na het versturen van je sollicitatie uit de systemen van TRIMM verwijderd.
 • Chat: de gegevens die je verstrekt via de chat worden opgeslagen in de dienst van LiveChat voor de duur van een maand. Wanneer je wilt dat dit gesprek eerder verwijderd wordt, kan je je verzoek indienden via privacy@trimm.nl.
 • Voor overige gegevens die via cookies worden verzameld, gelden verschillende bewaartermijnen. Voor een overzicht van onze cookies, hun doelen en bewaartermijnen, zie onze cookie policy.

Delen met anderen

TRIMM verstrekt persoonsgegevens nooit aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

TRIMM gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze gegevens zijn dan ook niet tot jou te herleiden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden jouw voorkeursinstellingen. Deze voorkeursinstellingen gaan vrijwel alleen over jouw taalvoorkeur. Ook kunnen wij onze website optimaliseren met cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees hier hoe je dit doet. Als je meer wilt weten over onze cookies, lees onze cookie policy.

Jouw rechten als datasubject

Als datasubject heb je onder de AVG de volgende rechten:

 • Recht op notificatie bij een datalek: wanneer er een datalek plaatsvindt die resulteert in ‘een risico voor de rechten en de vrijheid van individuen’, zijn wij verplicht dit binnen 72 uur te melden nadat we ons bewust zijn van het datalek.
 • Recht op inzage: je hebt het recht op te vragen bij een bedrijf welke persoonsgegevens ze van je hebben. Deze gegevens moeten gratis worden verstrekt in een elektronisch format.
 • Recht op verwijdering: je hebt het recht tot verwijdering van je gegevens (mits deze niet nodig zijn voor bijvoorbeeld transactionele doeleinden).

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@trimm.nl. TRIMM zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kunt ons ook bereiken via:

Beveiliging

TRIMM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@trimm.nl.

TRIMM heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@trimm.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Klachtenafhandeling

TRIMM streeft ernaar jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Mocht je, nadat je contact met ons hebt gehad, toch nog klachten hebben over onze werkwijze die met privacy en security te maken hebben, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TRIMM is vrij om haar privacy statement te wijzigen indien nodig. Bekijk regelmatig deze pagina om op de hoogte te blijven van de laatste veranderingen.